Goldrush EA
רובוטים מט"ח בחינם

Goldrush EA

GoldRush EA - רובוט המסחר הטוב ביותר בחינם למסחר במט"ח GoldRush EA מבוסס על פריצת תנודתיות. הרובוט של המט"ח נסחר על ידי הצבת הזמנות ממתינות לרמות התמיכה / ההתנגדות העדכניות ביותר על מסגרת זמן יומית. לקבלת התוצאות הטובות ביותר, אני מאוד [...]